PŘIHLÁŠKA

Tábor 2024: 15.-31. července 2024, RS Knesplíkov, cena 8 500,- Kč

Aktuální stav přihlášek (obsazenost): 27/32

Odesláním přihlášky závazně přihlašujete své dítě na letní dětský tábor Alopex, pořádaný spolkem Alopex, z. s. Zavazujete se k úhradě účastnického poplatku ve výši 8 500,- Kč. Souhlasíte se zpracováním osobních údajů, táborovým řádem a stornopodmínkami. Jste si vědomi, že veškerá další komunikace bude probíhat e-mailem.


Účastnický poplatek ve výši 8 500,- Kč je nutné uhradit nejpozději do 7 dnů od potvrzovacího e-mailu.
Termín lze změnit po individuální domluvě.

Doprava pouze vlastní! Důvodem je již tradiční překvapení pro rodiče poslední den tábora, v podobě tanečního a hudebního představení pro rodiče. Pokud byste přece jen měli zájem Vaše dítě na náš tábor poslat, ale nemáte možnost vlastní dopravy, ozvěte se nám na e-mail info@alopexzs.cz, budeme se snažit vymyslet nějakou alternativu. Je však nutné počítat s tím, že se nezúčastníte záveřečného vystoupení a může nastat zklamání z obou stran - rodičů i dětí. 

Tábor se koná od pondělí do středy - příjezd v odpoledních a odjezd v dopoleních hodinách.

Veškerá komunikace bude probíhat e-mailem, dejte prosím při vyplňování pozor na jeho přesnost!

Jak vyplnit přihlášku?

Rodné číslo: 
Zadejte prosím celé číslo, včetně čísla za lomítkem (lomítko nelze do formuláře vložit).
příklad: 0901060101 (chlapec narozený 6.1.2009, číslo za lomítkem je 0101)

Trvalý pobyt: 
Vyplňte celou adresu trvalého pobytu dítěte, včetně čísla popisného a PSČ (pro případ, že bude znovu vyžadován seznam účastníku od KHS).

Alergie: 
Vypište všechny alergie (lékové, potravinové, senné rýmy, pyly apod.). Pokud dítě nemá žádné alergie, vypiště prosím "žádné".

Zdravotní omezení: 
Vypište prosím onemocnění nebo omezení, o kterých bychom měli vědět (např. nemocné srdce, astma, psychické problémy apod.). Pokud dítě nemá žádná omezení, vypište prosím "žádné".

Dietní omezení: 
Vyberte ze seznamu. Speciální úpravy jídelníčku jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč za tábor - důvodem je nutnost zakoupení speciálních potravin a jejich příprava zvlášť od ostatních jídel, abychom dodrželi všechny normy a vašemu dítěti nebylo špatně.

Telefon a e-mail na rodiče: 
Prosím věnujte pozornost správnému vyplnění, komunikace bude probíhat přes e-mail, Telefon slouží ke komunikaci v průběhu tábora.

U ostatního vyberte ze seznamu nebo zadejte.

Formulář k přihlášení